🔺 قرارگاه عدالت تربیتی آموزش و پرورش بستری برای برقراری عدالت اجتماعی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اجتماعی
  • 🔺 قرارگاه عدالت تربیتی آموزش و پرورش بستری برای برقراری عدالت اجتماعی

🔺 قرارگاه عدالت تربیتی آموزش و پرورش بستری برای برقراری عدالت اجتماعی

🔺 قرارگاه عدالت تربیتی آموزش و پرورش بستری برای برقراری عدالت اجتماعی

🔹 مشاور وزیر و دبیرقرارگاه عدالت تربیتی و آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: در این قرارگاه به دنبال تحقق و دسترسی فرصت‌های برابر برای همه دانش‌آموزان کشور هستیم؛ درد را شناسایی و درمان را انجام می‌دهیم و با کمک سایر دستگاه‌ها موانع پیش‌روی دانش‌آموزان مناطق کم برخوردار را حل می‌کنیم. / ایسنا

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup