🔺 چرا توریست‏‏‌های بوم‏‏‌گردی از اقامتگاه‏‏‌ها ناراضی هستند؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اجتماعی
  • 🔺 چرا توریست‏‏‌های بوم‏‏‌گردی از اقامتگاه‏‏‌ها ناراضی هستند؟

🔺 چرا توریست‏‏‌های بوم‏‏‌گردی از اقامتگاه‏‏‌ها ناراضی هستند؟

🔺 چرا توریست‏‏‌های بوم‏‏‌گردی از اقامتگاه‏‏‌ها ناراضی هستند؟

🔹 اقامتگاه‌های بوم‌گردی در معرض دو آسیب قرار دارند، گروهی از گردشگران از آنها ناراضی هستند زیرا خدماتی در حد هتل به آنها ارائه نمی‌‌‌دهند و گروه دومی که انتظار دارند تجربه بومی داشته باشند اما آن را دریافت نمی‌‌‌کنند. / آفتاب

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup