🔺 تاکید مخبر بر توسعه صنعت فضایی/گزارش وزیر ارتباطات در صنعت فضایی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تاکید مخبر بر توسعه صنعت فضایی/گزارش وزیر ارتباطات در صنعت فضایی

🔺 تاکید مخبر بر توسعه صنعت فضایی/گزارش وزیر ارتباطات در صنعت فضایی

🔺 تاکید مخبر بر توسعه صنعت فضایی/گزارش وزیر ارتباطات در صنعت فضایی

🔹 سرپرست ریاست جمهوری صنعت فضایی و فناوری‌های نوین را از جمله پیشران‌های اقتصادی و مولفه‌های قدرت و اقتدار کشور دانست و با بیان اینکه بومی‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان و نخبگان از مزیت‌های این بخش است، شتاب‌بخشی به توسعه صنعت فضایی به منظور استفاده حداکثری و کاربردی از مواهب این صنعت برای شتاب دادن به پیشرفت و بهبود زندگی مردم را ضروری دانست. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup