🔺 حضور جلیلی در برنامه با مردم شبکه یک سیما/ جلیلی: ده‌ها کارگروه تخصصی برای رصد مشکلات کشور تشکیل دادم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 حضور جلیلی در برنامه با مردم شبکه یک سیما/ جلیلی: ده‌ها کارگروه تخصصی برای رصد مشکلات کشور تشکیل دادم

🔺 حضور جلیلی در برنامه با مردم شبکه یک سیما/ جلیلی: ده‌ها کارگروه تخصصی برای رصد مشکلات کشور تشکیل دادم

🔺 حضور جلیلی در برنامه با مردم شبکه یک سیما/ جلیلی: ده‌ها کارگروه تخصصی برای رصد مشکلات کشور تشکیل دادم

🔹 سعید جلیلی در برنامه با مردم گفت: ده‌ها کارگروه تخصصی برای رصد مشکلات کشور و طراحی راه حل‌های جدید تحت عنوان گفتمان دولت سایه تشکیل دادیم، مدیران و کارشناسانی که با ما همکاری کردند به بیش از هزار نفر می‌رسند. / قوه قضائیه

ادامه مطلب ...
popup