🔺 از شگونِ قند بله‌برون تا سرخیِ انگشتان حنا زده عروس

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 از شگونِ قند بله‌برون تا سرخیِ انگشتان حنا زده عروس

🔺 از شگونِ قند بله‌برون تا سرخیِ انگشتان حنا زده عروس

🔹 آداب و رسوم مختلفی از دیرباز به مراسم ازدواج وابسته بوده است که به مرور زمان به بخشی از فرهنگ هر جامعه تبدیل شده است. هر چند این روزها این فرهنگ به دلیل موضوعات مختلفی از جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی دچار تغییراتی شده است اما با این وجود همچنان هم می‌توان ردپای کمرنگی از اجرای این سنت‌ها را در برخی نقاط دید. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup