Loading fehamnews خبر فهام

🎥 بازار شلوغ کرونا...

🔹 عده ای در سایه غفلت همچنان بی توجه به هشدارها به نگرانی ها دامن می زنند/ با وجود افزایش فوتی ها، بازار همچنان شلوغ و پرازدحام است!