🔺 اجرای هوشمندسازی لیست حق بیمه‌های تامین‌اجتماعی/ عدم ایجاد بستانکاری‌های کاذب با این روش

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اجتماعی
  • 🔺 اجرای هوشمندسازی لیست حق بیمه‌های تامین‌اجتماعی/ عدم ایجاد بستانکاری‌های کاذب با این روش

🔺 اجرای هوشمندسازی لیست حق بیمه‌های تامین‌اجتماعی/ عدم ایجاد بستانکاری‌های کاذب با این روش

🔺 اجرای هوشمندسازی لیست حق بیمه‌های تامین‌اجتماعی/ عدم ایجاد بستانکاری‌های کاذب با این روش

🔹 رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی با اعلام اجرایی شدن طرح لیست هوشمند حق بیمه در کل کشور، اجرایی شدن این طرح را اقدامی مهم و گامی بزرگ در مسیر راهبرد هوشمندسازی تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: مطابق اعلام قبلی قرار بود لیست هوشمند تا خردادماه در سراسر کشور اجرایی شود که این تعمیم سراسری در این ماه انجام شد. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup